jirka_novak' fotogalerie

Aviatická pouť (Pardubice, 2. června 2002)

Slavnosti pětilisté růže (Český Krumlov, červen 2000)

Letecký den, Pardubice, červen 2000
Horkovzdušné balony, Praha, červen 2000
Parní vlak - 100 let trati Kolín - Ledečko, červen 2000

Historický šerm - Bitva u Kolína, květen 2000

Banány

email: jirka.novak@email.cz