Praha - 23.7.2005

probíhalo protipovodňové cvičení | flood protection drill

[ Strana 1 | Strana 2 ]

[ Strana 1 | Strana 2 ]


Páv Lučištník <pav@oook.cz> | Paví stránky | 20. 1. 2006