Já, Páv, zvaný Lučištník, předkládám lidu prostému k nahlédnutí fotografie, které jsem na desátém Královském stříbření Hory Kutné pořídil. Předesílám, že jsem fotograf amatér, a ani digitální aparát, který jsem měl zapůjčen, není z nejspičkovějších. Nuže, začněme.

Nebo využijte komfortu Volného Alba..